CHINESE

Chủ nhật, 07/05/2017 - 08:27

News in Chinese (06/05/2017)

 

Thứ sáu, 05/05/2017 - 15:25

News in Chinese (05/05/2017)

 

Thứ năm, 04/05/2017 - 15:52

News in Chinese (04/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 15:43

News in Chinese (03/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 09:31

News in Chinese (02/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 09:17

News in Chinese (01/05/2017)

 

Chủ nhật, 30/04/2017 - 20:37

News in Chinese (30/04/2017)

 

Thứ bảy, 29/04/2017 - 18:37

News in Chinese (29/04/2017)

 

Thứ sáu, 28/04/2017 - 16:17

News in Chinese (28/04/2017)

 

Thứ năm, 27/04/2017 - 15:28

News in Chinese (27/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình