CHINESE

Thứ sáu, 28/12/2018 - 19:43

海防新闻 (28/12/2018)

 

Thứ năm, 27/12/2018 - 18:06

海防新闻 (27/12/2018)

 

Thứ tư, 26/12/2018 - 17:37

海防新闻 (26/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 25/12/2018 - 21:21

海防新闻 (25/12/2018)

 

Thứ hai, 24/12/2018 - 20:30

海防新闻 (24/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 23/12/2018 - 18:25

海防新闻 (23/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 22/12/2018 - 19:14

海防新闻 (22/12/2018)

海防新闻 (22/12/2018)

Thứ sáu, 21/12/2018 - 17:56

海防新闻 (21/12/2018)

 

Thứ năm, 20/12/2018 - 19:01

海防新闻 (20/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 19/12/2018 - 18:51

海防新闻 (19/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh