CHINESE

Thứ hai, 07/01/2019 - 18:24

海防新闻 (07/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 06/01/2019 - 23:12

海防新闻 (06/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 05/01/2019 - 18:29

海防新闻 (05/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 04/01/2019 - 18:46

海防新闻 (04/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 03/01/2019 - 18:10

海防新闻 (03/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 02/01/2019 - 20:09

海防新闻 (02/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 01/01/2019 - 18:04

海防新闻 (01/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 31/12/2018 - 18:39

海防新闻 (31/12/2018)

 

Chủ nhật, 30/12/2018 - 18:35

海防新闻 (30/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 29/12/2018 - 18:17

海防新闻 (29/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh