CHINESE

Thứ tư, 25/07/2018 - 15:08

海防新闻 (24/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung )

Thứ ba, 24/07/2018 - 15:32

海防新闻 (24/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung )

Thứ hai, 23/07/2018 - 15:23

海防新闻 (23/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 22/07/2018 - 18:27

海防新闻 (22/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 21/07/2018 - 16:08

海防新闻 (21/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 20/07/2018 - 16:15

海防新闻 (20/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 19/07/2018 - 15:07

海防新闻 (19/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 18/07/2018 - 15:16

海防新闻 (18/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 17/07/2018 - 15:31

海防新闻 (17/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 16/07/2018 - 16:35

海防新闻 (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh