CHINESE

Thứ bảy, 05/05/2018 - 17:35

海防新闻 (05/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 04/05/2018 - 14:11

海防新闻 (04/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 03/05/2018 - 15:26

海防新闻 (03/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 02/05/2018 - 11:30

海防新闻 (02/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 01/05/2018 - 11:26

海防新闻 (01/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 30/04/2018 - 11:48

海防新闻 (30/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 29/04/2018 - 18:04

海防新闻 (29/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 28/04/2018 - 16:11

海防新闻 (28/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 27/04/2018 - 14:27

海防新闻 (27/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 26/04/2018 - 16:41

海防新闻 (26/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh