CHINESE

Thứ ba, 25/07/2017 - 16:06

News in Chinese (25/7/2017)

 

Chủ nhật, 23/07/2017 - 21:30

News in Chinese (23/7/2017)

 

Thứ bảy, 22/07/2017 - 16:27

News in Chinese (22/7/2017)

News in Chinese (22/7/2017)

Thứ sáu, 21/07/2017 - 15:10

News in Chinese (21/7/2017)

 

Thứ năm, 20/07/2017 - 15:44

News in Chinese (20/07/2017)

 

Thứ tư, 19/07/2017 - 14:52

News in Chinese (19/7/2017)

 

Thứ ba, 18/07/2017 - 16:14

News in Chinese (18/7/2017)

 

Thứ hai, 17/07/2017 - 14:29

News in Chinese (17/7/2017)

News in Chinese (17/7/2017)

Chủ nhật, 16/07/2017 - 19:10

News in Chinese (16/7/2017)

 

Thứ bảy, 15/07/2017 - 14:03

News in Chinese (15/07/2017)

 

Thứ sáu, 14/07/2017 - 15:26

News in Chinese (14/7/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình