CHINESE

Thứ bảy, 16/02/2019 - 20:25

海防新闻 (16/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 15/02/2019 - 21:17

海防新闻 (15/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 14/02/2019 - 17:53

海防新闻 (14/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 13/02/2019 - 18:13

海防新闻 (13/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 12/02/2019 - 18:59

海防新闻 (12/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 09/02/2019 - 20:28

海防新闻 (09/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 08/02/2019 - 18:56

海防新闻 (08/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ năm, 07/02/2019 - 19:37

海防新闻 (07/02/2019)

 

Thứ tư, 06/02/2019 - 17:58

海防新闻 (06/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 05/02/2019 - 19:28

海防新闻 (05/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 02/02/2019 - 18:27

海防新闻 (02/02/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh