ENGLISH

Thứ sáu, 09/03/2018 - 18:39

Haiphong News (09/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 08/03/2018 - 13:38

Haiphong News (08/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 07/03/2018 - 15:05

Haiphong News (07/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 06/03/2018 - 16:46

Haiphong News (06/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 05/03/2018 - 17:03

Haiphong News (05/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 04/03/2018 - 19:01

Haiphong News (04/03/2018)

Haiphong News (04/03/2018)

Thứ bảy, 03/03/2018 - 15:57

Haiphong News (03/3/2018)

 

Thứ sáu, 02/03/2018 - 17:37

Haiphong News (02/03/2018)

 

Thứ năm, 01/03/2018 - 15:27

Haiphong News (01/03/2018)

 

Thứ tư, 28/02/2018 - 14:35

Haiphong News (28/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh