ENGLISH

Thứ năm, 24/05/2018 - 17:24

Haiphong News (24/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 23/05/2018 - 16:10

Haiphong News (23/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 22/05/2018 - 16:44

Haiphong News (22/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 21/05/2018 - 15:39

Haiphong News (21/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 20/05/2018 - 18:04

Haiphong News (20/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 19/05/2018 - 16:49

Haiphong News (19/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 18/05/2018 - 14:57

Haiphong News (18/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 17/05/2018 - 16:29

Haiphong News (17/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 16/05/2018 - 16:21

Haiphong News (16/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 15/05/2018 - 17:34

Haiphong News (15/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh