ENGLISH

Thứ hai, 14/05/2018 - 15:36

Haiphong News (14/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 13/05/2018 - 15:00

Haiphong News (13/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 12/05/2018 - 16:55

Haiphong News (12/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 11/05/2018 - 14:31

Haiphong News (11/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 10/05/2018 - 16:55

Haiphong News (10/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 09/05/2018 - 14:44

Haiphong News (09/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 08/05/2018 - 15:10

Haiphong News (08/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 07/05/2018 - 15:57

Haiphong News (07/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 06/05/2018 - 14:56

Haiphong News (06/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 05/05/2018 - 17:34

Haiphong News (05/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh