ENGLISH

Thứ bảy, 17/03/2018 - 16:14

News in English ((17/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 16/03/2018 - 15:55

Haiphong News (16/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 15/03/2018 - 18:42

Haiphong News (15/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 14/03/2018 - 15:49

Haiphong News (14/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 13/03/2018 - 16:39

Haiphong News (13/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 12/03/2018 - 17:22

Haiphong News (12/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 11/03/2018 - 18:18

Haiphong News (11/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 10/03/2018 - 11:51

Haiphong News (10/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 09/03/2018 - 18:39

Haiphong News (09/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 08/03/2018 - 13:38

Haiphong News (08/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh