ENGLISH

Thứ ba, 24/07/2018 - 15:32

Haiphong News (24/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 23/07/2018 - 15:22

Haiphong News (23/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 22/07/2018 - 18:27

Haiphong News (22/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 21/07/2018 - 16:09

Haiphong News (21/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 20/07/2018 - 16:14

Haiphong News (20/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 19/07/2018 - 15:05

Haiphong News (17/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 18/07/2018 - 15:15

Haiphong News (18/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 17/07/2018 - 15:30

Haiphong News (17/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 16/07/2018 - 16:35

Haiphong News (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 16/07/2018 - 15:22

Haiphong News (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh