ENGLISH

Thứ hai, 16/07/2018 - 16:35

Haiphong News (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 16/07/2018 - 15:22

Haiphong News (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 15/07/2018 - 16:51

Haiphong News (15/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 14/07/2018 - 15:25

Haiphong News (14/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 13/07/2018 - 16:13

Haiphong News (13/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 12/07/2018 - 15:52

Haiphong News (12/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 11/07/2018 - 12:56

Haiphong News (11/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 10/07/2018 - 14:59

Haiphong News (10/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 09/07/2018 - 17:36

Haiphong News (09/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 08/07/2018 - 17:05

Haiphong News (08/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh