ENGLISH

Chủ nhật, 20/05/2018 - 18:04

Haiphong News (20/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 19/05/2018 - 16:49

Haiphong News (19/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 18/05/2018 - 14:57

Haiphong News (18/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 17/05/2018 - 16:29

Haiphong News (17/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 16/05/2018 - 16:21

Haiphong News (16/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 15/05/2018 - 17:34

Haiphong News (15/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 14/05/2018 - 15:36

Haiphong News (14/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 13/05/2018 - 15:00

Haiphong News (13/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 12/05/2018 - 16:55

Haiphong News (12/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 11/05/2018 - 14:31

Haiphong News (11/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh