ENGLISH

Thứ sáu, 12/10/2018 - 20:57

Hai Phong News (12/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 12/10/2018 - 16:29

Hai Phong News (11/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 10/10/2018 - 18:32

Hai Phong News (10/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 08/10/2018 - 17:41

Hai Phong News (07/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 06/10/2018 - 18:17

Hai Phong News (05/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:03

Hai Phong News (04/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 03/10/2018 - 18:26

Hai Phong News (03/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 02/10/2018 - 17:56

Hai Phong News (02/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 01/10/2018 - 17:38

Hai Phong News (01/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 30/09/2018 - 15:20

Hai Phong News (30/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh