Chỉnh trang đô thị

Thứ tư, 11/07/2018 - 09:53

Hải An tăng cường chỉnh trang đô thị

Kể từ thời điểm nhận được sự hỗ trợ xi măng của thành phố, hàng trăm tuyến ngõ xuống cấp của quận Hải An đã được nâng cấp, cải tạo, góp phần chỉnh trang đô thị văn minh-hiện đại, nâng cao đời sống nhân dân.

Thứ tư, 04/07/2018 - 10:03

Quận Hồng Bàng tăng cường chỉnh trang đô thị

Thực hiện chủ trương của thành phố về hỗ trợ xi-măng, đến nay quận Hồng Bàng đã cải tạo, nâng cấp được 152 ngõ, ngách góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị trung tâm của thành phố

Thứ tư, 27/06/2018 - 10:30

Quận Hải An đẩy mạnh cải tạo ngõ

Nhiều tuyến ngõ trên địa bàn quận Hải An đã được nâng cấp, cải tạo từ nguồn hỗ trợ xi măng của thành phố

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh