Chỉnh trang đô thị

Thứ sáu, 27/07/2018 - 09:53

Quân Hải An tăng cường cải tạo, chỉnh trang đô thị

Nhờ chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố, sự chung tay đóng góp kinh phí của nhân dân, nhiều tuyến ngõ trên địa bàn quận Hải An tiếp tục được nâng cấp, cải tạo góp phần chỉnh trang đô thị quận

Thứ hai, 23/07/2018 - 10:49

Quận Hải An tăng cường cải tạo ngõ

 

Chủ nhật, 22/07/2018 - 10:12

Quận Ngô Quyền tăng cường chỉnh trang đô thị

Thực hiện chủ trương của thành phố về triển khai cơ chế hỗ trợ 100% xi măng cải tạo, nâng cấp đường, ngõ đô thị đã xuống cấp, đến nay các phường trên địa bàn quận Ngô Quyền tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Thứ bảy, 21/07/2018 - 10:27

Phường Lam Sơn hoàn thành cải tạo ngõ ngách

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm nên sau khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ xi măng của thành phố, phường Lam Sơn, quận Lê Chân tập trung thi công và đến trung tuần tháng 7 đã hoàn thành việc cải tạo nâng cấp 100% ngõ ngách xuống cấp trên địa bàn

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh