Phóng sự - Phim tài liệu

Thứ tư, 17/05/2017 - 10:43

Phim tài liệu: Hà Nội – Hồ Chí Minh

Hà Nội – Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 05/05/2017 - 09:48

Phóng sự: Về thăm chiến trường xưa

Hội CCB Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thăm Điện Biên Phủ

Thứ sáu, 17/03/2017 - 10:53

Phóng sự: Ngọn lửa hồng cháy mãi

 

Thứ ba, 13/12/2016 - 10:00

Phóng sự: Dự án hợp phần chất thải rắn

Dự án hợp phần chất thải rắn -Ý nghĩa lớn lao cho sự phát triển bền vững

Thứ tư, 07/12/2016 - 18:45

Phóng sự: Người vẽ hình Tổ quốc bằng trái tim

Phóng sự: Người vẽ hình Tổ quốc bằng trái tim

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh