GIỚI THIỆU PHIM MỚI

Thứ bảy, 10/12/2016 - 22:08

Phim: 14 Ngày về quá khứ

Giới thiệu phim: 14 Ngày về quá khứ

Thứ bảy, 10/12/2016 - 22:07

Phim: Ngã rẽ cuộc đời

Giới thiệu phim: Ngã rẽ cuộc đời

Thứ ba, 06/12/2016 - 08:50

Phim: Đế quốc hoàng kim

Phim: Đế quốc hoàng kim

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh