PHÓNG SỰ

Thứ ba, 13/06/2017 - 19:14

Khi dân chủ được phát huy

Khi dân chủ được phát huy

Thứ bảy, 03/06/2017 - 09:42

Phóng sự: Giúp người lao động tự bảo vệ quyền lợi

Giúp người lao động tự bảo vệ quyền lợi

Thứ sáu, 05/05/2017 - 09:48

Phóng sự: Về thăm chiến trường xưa

Hội CCB Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thăm Điện Biên Phủ

Thứ bảy, 11/03/2017 - 17:56

Phóng sự: Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm

Giải thưởng Nguyễn Bỉnh Khiêm về khoa học công nghệ

Thứ năm, 02/02/2017 - 08:39

Phóng sự: Hải Phòng với niềm tin Hàng Việt

Tết 2017

Thứ ba, 31/01/2017 - 07:30

Phóng sự: San sẻ Những Mùa Xuân

Tết 2017

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh