HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ năm, 16/02/2017 - 07:30

Pháp luật và cuộc sống (15/02/2017)

Vấn đề bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống trong xây dựng pháp luật về thương hiệu

Thứ ba, 14/02/2017 - 08:09

Hộp thư truyền hình (13/02/2017)

Tổ chức và quản lý lễ hội theo Thông tư 15 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Thứ sáu, 10/02/2017 - 07:33

Tiêu chí pháp luật (09/02/2017)

Công đoàn thực hiện vai trò chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động theo quy định

Thứ năm, 09/02/2017 - 07:33

Pháp luật và cuộc sống (08/02/2017)

Lực lượng Cảnh sát giao thồng CATP tăng cường công tác đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Thứ ba, 07/02/2017 - 07:41

Hộp thư truyền hình (06/02/2017)

Năm Dậu nói chuyện Gà với Pháp luật

Thứ sáu, 03/02/2017 - 07:33

Tiêu chí pháp luật (02/02/2017)

Cần tăng cường vai trò của nhà trường trong việc giáo dục trẻ em chấp hành quy định của pháp luật

Thứ năm, 02/02/2017 - 08:39

Pháp luật và cuộc sống (01/02/2017)

Lễ hội và những vấn đề về quản lý tổ chức lễ hội

Thứ sáu, 27/01/2017 - 07:33

Tiêu chí pháp luật (26/01/2017)

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm trên địa bàn huyện An Dương

Thứ năm, 26/01/2017 - 07:36

Pháp luật và cuộc sống (25/01/2017)

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống

Lịch phát sóng truyền hình