HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ ba, 30/05/2017 - 18:10

Hộp thư truyền hình (29/05/2017)

 

Thứ sáu, 26/05/2017 - 13:10

Tiêu chí pháp luật (25/05/2017)

Vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác giải phóng mặt bằng

Thứ tư, 24/05/2017 - 09:49

Cuộc sống và pháp luật (23/5/2017)

Luật trẻ em 2016 và những kỳ vọng trong bảo vệ quyền lợi của trẻ em

Thứ ba, 23/05/2017 - 11:09

Hộp thư truyền hình (22/5/2017)

Giải quyết kiến nghị của các hộ dân về giải phóng mặt bằng Dự án Quốc lộ 10

Thứ tư, 17/05/2017 - 10:39

Cuộc sống và pháp luật (16/05/2017)

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố

Thứ ba, 16/05/2017 - 10:10

Hộp thư truyền hình (15/05/2017)

Xung quanh kiến nghị về hoạt động dạy thêm, học thêm tại trường THCS Đồng Thái, huyện An Dương

Thứ sáu, 12/05/2017 - 15:18

Tiêu chí pháp luật (11/05/2017)

Cầu nối giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Thứ ba, 09/05/2017 - 17:34

Cuộc sống và Pháp luật (09/05/2017)

Bất cập trong việc triển khai thực hiện Thông tư 06 của Liên bộ Giáo dục đào tạo và Nội vụ tại Hải Phòng

Thứ ba, 09/05/2017 - 09:26

Hộp thư truyền hình (08/05/2017)

 

Thứ sáu, 05/05/2017 - 09:55

Tiêu chí pháp luật (04/05/2017)

Câu chuyện về xây dựng, khai thác tủ sách pháp luật

Lịch phát sóng truyền hình