KINH TẾ và PHÁT TRIỂN

Thứ năm, 02/02/2017 - 08:39

Phóng sự: Hải Phòng với niềm tin Hàng Việt

Tết 2017

Thứ hai, 30/01/2017 - 13:35

Phóng sự: Niềm vui từ những con tàu vươn khơi

Tết 2017

Thứ bảy, 28/01/2017 - 08:33

Phóng sự: Chuyện Khởi nghiệp

Tết 2017

Thứ sáu, 27/01/2017 - 08:05

Phóng sự: Xuân về trên những cánh đồng lớn

Tết 2017

Thứ sáu, 27/01/2017 - 07:36

Kinh tế Hải Phòng - Hội nhập và phát triển (26/01/2017)

Sắc Xuân ở làng nghề Hải Phòng

Thứ sáu, 27/01/2017 - 07:30

Nhà nông làm giàu (26/01/2017)

Khôi phục và phát triển nghề trồng bưởi ở Lâm Động

Thứ tư, 25/01/2017 - 07:30

Câu chuyện kinh tế (24/01/2017)

Phát triển du lịch Hải Phòng - Nhìn từ kinh nghiệm của Thái Lan

Thứ ba, 24/01/2017 - 07:36

Hải Phòng xây dựng nông thôn mới (23/01/2017)

Hội Nông dân Thủy Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 23/01/2017 - 07:30

Tạp chí Du lịch Hải Phòng (22/01/2017)

Thăm đất nước Hàn Quốc qua đường bay thẳng Hải Phòng - INCHEON

Lịch phát sóng truyền hình