KINH TẾ và PHÁT TRIỂN

Thứ hai, 17/09/2018 - 14:48

Tạp chí du lịch (16/09/2018)

Tạp chí du lịch (16/09/2018)

Thứ sáu, 14/09/2018 - 11:09

Kinh tế hội nhập (14/9/2018)

Đối thoại trực tuyến: Quận Ngô quyền xây dựng chính quyền điện tử

Thứ năm, 13/09/2018 - 15:00

Nông thôn mới (12/9/2018)

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Kiến Thụy

Thứ tư, 12/09/2018 - 11:22

Hải Phòng chuyển động và kết nối (11/9/2018)

Hải Phòng chuyển động và kết nối (11/9/2018)

Thứ ba, 11/09/2018 - 10:25

Nhà nông làm giàu (10/9/2018)

Ứng dụng giải pháp thông minh trong sản xuất nông nghiệp

Chủ nhật, 09/09/2018 - 11:00

Hải Phòng tăng trưởng (08/9/2018)

 

Thứ sáu, 07/09/2018 - 09:48

Kinh tế hội nhập (06/9/2018)

Giám sát nguồn vốn tín dụng “tam nông”

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh