KINH TẾ và PHÁT TRIỂN

Thứ sáu, 02/06/2017 - 11:14

Kinh tế Hải Phòng - Hội nhập và phát triển (01/6/2017)

Kết quả thực hiện Nghị quyết 06 về thu hồi đất các dự án vi phạm pháp luật về đất đai

Thứ năm, 01/06/2017 - 09:47

Tạp chí kinh tế (31/5/2017)

Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đầu tư 1.500 tỷ đồng xử lý khí thải

Thứ ba, 30/05/2017 - 18:13

Nhà nông làm giàu (29/05/2017)

Mô hình nuôi lợn rừng ở Vĩnh Bảo

Thứ ba, 30/05/2017 - 18:11

Hải Phòng xây dựng Nông thôn mới (29/05/2017)

Khoa học và công nghệ đồng hành xây dựng Nông thôn mới

Thứ hai, 29/05/2017 - 15:12

Tạp chí Du lịch Hải Phòng (28/05/2017)

Đến thăm đất nước Hàn Quốc

Thứ sáu, 26/05/2017 - 13:13

Kinh tế Hải Phòng hội nhập và phát triển (25/05/2017)

Hiệu quả hoạt động các HTX sau chuyển đổi theo Luật HTX 2012

Thứ năm, 25/05/2017 - 09:15

Tạp chí kinh tế (24/05/2017)

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau củ

Thứ tư, 24/05/2017 - 09:51

Chuyển động và kết nối (Số 4)

 

Thứ ba, 23/05/2017 - 14:53

Hải Phòng xây dựng nông thôn mới (22/5/2017)

Xã Tân Hưng nỗ lực về đích xây dựng Nông thôn mới trong năm 2017

Thứ ba, 23/05/2017 - 14:44

Nhà nông làm giàu (22/5/2017)

Hiệu quả chuyển dịch trong sản xuất nông nghiệp ở xã An Hưng

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh