KINH TẾ và PHÁT TRIỂN

Thứ sáu, 06/10/2017 - 09:52

Kinh tế Hải Phòng hội nhập và phát triển (05/10/2017)

Xu hướng mở rộng sản xuất kinh doanh trong khối doanh nghiệp

Thứ năm, 05/10/2017 - 10:56

Giới thiệu chương trình

Hải Phòng tăng trưởng

Thứ ba, 03/10/2017 - 09:54

Hải Phòng xây dựng Nông thôn mới (02/10/2017)

Bao tiêu nông sản và vấn đề đầu ra cho sản phẩm

Thứ ba, 03/10/2017 - 09:53

Nhà nông làm giàu (02/10/2017)

Hiệu quả một số mô hình phát triển kinh tế từ nuôi thủy sản

Thứ hai, 02/10/2017 - 14:37

Thức uống cho người Việt (Số 7)

Thức uống cho người Việt (Số 7)

Thứ sáu, 29/09/2017 - 09:35

Kinh tế Hải Phòng – Hội nhập và phát triển (28/9/2017)

Hiệu quả hoạt động hỗ trợ của Liên minh HTX và doanh nghiệp thành phố tới các đơn vị thành viên

Thứ năm, 28/09/2017 - 12:41

Tạp chí kinh tế (27/09/2017)

Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế biển đảo

Thứ tư, 27/09/2017 - 08:56

Hải Phòng chuyển động và kết nối (Số 13)

Hải Phòng chuyển động và kết nối (Số 13)

Thứ ba, 26/09/2017 - 10:02

Sống với biển (Số 12)

Sống với biển (Số 12)

Thứ ba, 26/09/2017 - 10:01

Thị trường nhà đất (Số 6)

Thị trường nhà đất (Số 6)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh