CHINESE

Thứ tư, 28/11/2018 - 17:40

海防新闻 (28/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 27/11/2018 - 18:58

海防新闻 (27/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 25/11/2018 - 18:25

海防新闻 (25/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 24/11/2018 - 17:41

海防新闻 (24/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 23/11/2018 - 18:09

海防新闻 (23/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 22/11/2018 - 18:02

海防新闻 (22/11/2018)

 

Thứ tư, 21/11/2018 - 18:13

海防新闻 (21/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 20/11/2018 - 18:50

海防新闻 (20/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 19/11/2018 - 20:22

海防新闻 (19/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 18/11/2018 - 18:23

海防新闻 (18/11/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh