CHINESE

Thứ ba, 01/08/2017 - 16:02

News in Chinese (01/8/2017)

News in Chinese (01/8/2017)

Thứ hai, 31/07/2017 - 16:09

News in Chinese (31/7/2017)

 

Chủ nhật, 30/07/2017 - 16:54

News in Chinese (30/07/2017)

 

Thứ bảy, 29/07/2017 - 15:35

News in Chinese (29/7/2017)

 

Thứ sáu, 28/07/2017 - 19:10

News in Chinese (28/07/2017)

News in Chinese (28/07/2017)

Thứ năm, 27/07/2017 - 15:06

News in Chinese (27/7/2017)

 

Thứ tư, 26/07/2017 - 14:55

News in Chinese (26/7/2017)

News in Chinese (26/7/2017)

Thứ ba, 25/07/2017 - 16:06

News in Chinese (25/7/2017)

 

Chủ nhật, 23/07/2017 - 21:30

News in Chinese (23/7/2017)

 

Thứ bảy, 22/07/2017 - 16:27

News in Chinese (22/7/2017)

News in Chinese (22/7/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh