CHINESE

Thứ sáu, 10/03/2017 - 15:59

News in Chinese (09/03/2017)

 

Thứ tư, 08/03/2017 - 18:58

News in Chinese 08-03-2017

 

Thứ tư, 08/03/2017 - 08:45

News in Chinese 07-03-2017

 

Thứ ba, 07/03/2017 - 16:13

News in Chinese (07/03/2017)

 

Thứ hai, 06/03/2017 - 15:38

News in Chinese 06-03-2017

 

Thứ hai, 06/03/2017 - 09:55

News in Chinese 05-03-2017

 

Thứ hai, 06/03/2017 - 09:26

News in Chinese 04-03-2017

 

Thứ bảy, 04/03/2017 - 08:43

News in Chinese 03-03-2017

 

Thứ sáu, 03/03/2017 - 10:04

News in Chinese 02/03/2017

 

Thứ năm, 02/03/2017 - 16:01

News in Chinese 02/03/2017

 

Lịch phát sóng truyền hình