CHINESE

Thứ tư, 29/08/2018 - 16:38

海防新闻 (29/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Trung

Thứ ba, 28/08/2018 - 17:07

海防新闻 (28/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Trung

Thứ hai, 27/08/2018 - 17:26

海防新闻 (27/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Trung

Chủ nhật, 26/08/2018 - 14:47

海防新闻 (26/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 25/08/2018 - 17:44

海防新闻 (25/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 24/08/2018 - 15:26

海防新闻 (24/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 23/08/2018 - 15:43

海防新闻 (23/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 22/08/2018 - 14:45

海防新闻 (22/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 21/08/2018 - 15:37

海防新闻 (21/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 20/08/2018 - 16:35

海防新闻 (20/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh