CHINESE

Thứ ba, 13/03/2018 - 16:40

海防新闻 (13/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 12/03/2018 - 17:22

海防新闻 (12/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 11/03/2018 - 18:19

海防新闻 (11/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 10/03/2018 - 11:52

海防新闻 (10/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 09/03/2018 - 18:40

海防新闻 (09/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 08/03/2018 - 13:38

海防新闻 (08/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 07/03/2018 - 15:05

海防新闻 (07/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 06/03/2018 - 16:47

海防新闻 (06/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 05/03/2018 - 17:04

海防新闻 (05/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 04/03/2018 - 19:00

海防新闻 (04/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh