CHINESE

Thứ bảy, 08/12/2018 - 17:41

海防新闻 (08/12/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 07/12/2018 - 19:13

海防新闻 (07/12/2018)

 

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:33

海防新闻 (06/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 05/12/2018 - 18:32

海防新闻 (05/12/2018)

 

Thứ ba, 04/12/2018 - 17:51

海防新闻 (04/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 03/12/2018 - 18:30

海防新闻 (03/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 02/12/2018 - 17:56

海防新闻 (02/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 01/12/2018 - 22:39

海防新闻 (01/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 30/11/2018 - 19:01

海防新闻 (30/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 29/11/2018 - 18:51

海防新闻 (29/11/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh