CHINESE

Chủ nhật, 08/07/2018 - 17:06

海防新闻 (08/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 07/07/2018 - 11:52

海防新闻 (07/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 06/07/2018 - 14:46

海防新闻 (06/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 05/07/2018 - 18:38

海防新闻 (05/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 04/07/2018 - 15:10

海防新闻 (04/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 03/07/2018 - 11:48

海防新闻 (03/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 02/07/2018 - 14:58

海防新闻 (02/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 01/07/2018 - 18:44

海防新闻 (01/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 30/06/2018 - 15:54

海防新闻 (30/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 29/06/2018 - 14:55

海防新闻 (29/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh