CHINESE

Thứ bảy, 08/09/2018 - 14:54

海防新闻 (08/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 07/09/2018 - 15:24

海防新闻 (07/9/2018)

 

Thứ năm, 06/09/2018 - 15:00

海防新闻 (06/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 05/09/2018 - 15:18

海防新闻 (05/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 04/09/2018 - 16:41

海防新闻 (04/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 03/09/2018 - 17:03

海防新闻 (03/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 02/09/2018 - 12:45

海防新闻 (02/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng tiếng Trung

Thứ bảy, 01/09/2018 - 15:11

Tin tức 海防新闻 (01/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 31/08/2018 - 18:22

海防新闻 (31/8/2018)

 

Thứ năm, 30/08/2018 - 15:07

海防新闻 (30/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh