CHINESE

Thứ ba, 18/12/2018 - 18:29

海防新闻 (18/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 17/12/2018 - 20:51

海防新闻 (17/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 16/12/2018 - 17:17

海防新闻 (16/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 15/12/2018 - 18:48

海防新闻 (15/12/2018)

 

Thứ sáu, 14/12/2018 - 19:35

海防新闻 (14/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 14/12/2018 - 08:01

海防新闻 (13/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 12/12/2018 - 20:30

海防新闻 (12/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 11/12/2018 - 18:39

海防新闻 (11/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 10/12/2018 - 20:56

海防新闻 (10/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 09/12/2018 - 18:00

海防新闻 (09/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh