CHINESE

Thứ bảy, 15/07/2017 - 14:03

News in Chinese (15/07/2017)

 

Thứ sáu, 14/07/2017 - 15:26

News in Chinese (14/7/2017)

 

Thứ năm, 13/07/2017 - 14:57

News in Chinese (13/7/2017)

 

Thứ tư, 12/07/2017 - 14:41

News in Chinese (12/7/2017)

News in Chinese (12/7/2017)

Thứ ba, 11/07/2017 - 16:13

News in Chinese (11/07/2017)

 

Thứ ba, 11/07/2017 - 09:20

News in Chinese (10/7/2017)

 

Thứ ba, 11/07/2017 - 09:09

News in Chinese (09/7/2017)

 

Thứ bảy, 08/07/2017 - 14:40

News in Chinese (08/7/2017)

 

Thứ sáu, 07/07/2017 - 15:53

News in Chinese (07/7/2017)

 

Thứ năm, 06/07/2017 - 13:54

News in Chinese (06/07/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh