CHINESE

Thứ sáu, 21/04/2017 - 16:12

News in Chinese (21/04/2017)

 

Thứ năm, 20/04/2017 - 14:27

News in Chinese (20/04/2017)

 

Thứ tư, 19/04/2017 - 16:35

News in Chinese (19/04/2017)

 

Thứ ba, 18/04/2017 - 15:29

News in Chinese (18/04/2017)

 

Thứ hai, 17/04/2017 - 14:23

News in Chinese (17/04/2017)

 

Chủ nhật, 16/04/2017 - 14:21

News in Chinese (16/04/2017)

 

Thứ bảy, 15/04/2017 - 10:30

News in Chinese (15/04/2017)

 

Thứ sáu, 14/04/2017 - 14:59

News in Chinese (14/04/2017)

 

Thứ năm, 13/04/2017 - 15:38

News in Chinese (13/04/2017)

 

Thứ tư, 12/04/2017 - 15:39

News in Chinese (12/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh