CHINESE

Thứ ba, 09/05/2017 - 15:43

News in Chinese (09/05/2017)

 

Thứ hai, 08/05/2017 - 15:32

News in Chinese (08/05/2017)

 

Chủ nhật, 07/05/2017 - 14:30

News in Chinese (07/05/2017)

 

Chủ nhật, 07/05/2017 - 08:27

News in Chinese (06/05/2017)

 

Thứ sáu, 05/05/2017 - 15:25

News in Chinese (05/05/2017)

 

Thứ năm, 04/05/2017 - 15:52

News in Chinese (04/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 15:43

News in Chinese (03/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 09:31

News in Chinese (02/05/2017)

 

Thứ tư, 03/05/2017 - 09:17

News in Chinese (01/05/2017)

 

Chủ nhật, 30/04/2017 - 20:37

News in Chinese (30/04/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh