CHINESE

Chủ nhật, 17/09/2017 - 13:24

News in Chinese (17/9/2017)

News in Chinese (17/9/2017)

Thứ bảy, 16/09/2017 - 11:38

News in Chinese (16/9/2017)

 

Thứ sáu, 15/09/2017 - 14:05

News in Chinese (15/9/2017)

 

Thứ năm, 14/09/2017 - 11:13

News in Chinese (14/09/2017)

 

Thứ tư, 13/09/2017 - 17:04

News in Chinese (13/09/2017)

 

Thứ ba, 12/09/2017 - 11:34

News in Chinese (12/9/2017)

 

Thứ hai, 11/09/2017 - 15:27

News in Chinese (11/9/2017)

 

Chủ nhật, 10/09/2017 - 11:38

News in Chinese (10/09/2017)

News in Chinese (10/09/2017)

Thứ bảy, 09/09/2017 - 17:31

News in Chinese (09/9/2017)

News in Chinese (09/9/2017)

Thứ sáu, 08/09/2017 - 15:12

News in Chinese (08/9/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh