CHINESE

Thứ sáu, 07/04/2017 - 09:32

News in Chinese (06/04/2017)

 

Thứ tư, 05/04/2017 - 15:14

News in Chinese (05/04/2017)

 

Thứ hai, 03/04/2017 - 19:30

News in Chinese (03/04/2017)

 

Chủ nhật, 02/04/2017 - 15:22

News in Chinese (02/04/2017)

 

Chủ nhật, 02/04/2017 - 08:09

News in Chinese (01/04/2017)

 

Thứ sáu, 31/03/2017 - 15:17

News in Chinese (31/03/2017)

 

Thứ năm, 30/03/2017 - 17:37

News in Chinese (30/03/2017)

 

Thứ năm, 30/03/2017 - 09:33

News in Chinese (29/03/2017)

 

Thứ tư, 29/03/2017 - 18:49

News in Chinese (29/03/2017)

 

Thứ ba, 28/03/2017 - 09:44

News in Chinese (27/03/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh