CHINESE

Thứ năm, 09/11/2017 - 14:42

News in Chinese (09/11/2017)

 

Thứ tư, 08/11/2017 - 13:58

News in Chinese (08/11/2017)

 

Thứ ba, 07/11/2017 - 15:07

News in Chinese (07/11/2017)

News in Chinese (07/11/2017)

Thứ hai, 06/11/2017 - 15:10

News in Chinese (06/11/2017)

 

Chủ nhật, 05/11/2017 - 13:37

News in Chinese (05/11/2017)

News in Chinese (05/11/2017)

Thứ bảy, 04/11/2017 - 17:24

News in Chinese (04/11/2017)

 

Thứ sáu, 03/11/2017 - 15:09

News in Chinese (03/11/2017)

News in Chinese (03/11/2017)

Thứ năm, 02/11/2017 - 12:00

News in Chinese (02/11/2017)

News in Chinese (02/11/2017)

Thứ tư, 01/11/2017 - 15:45

News in Chinese (01/11/2017)

 

Thứ ba, 31/10/2017 - 14:20

News in Chinese (31/10/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh