CHINESE

Thứ hai, 03/07/2017 - 18:10

News in Chinese (03/7/2017)

News in Chinese (03/7/2017)

Chủ nhật, 02/07/2017 - 13:44

News in Chinese (02/07/2017)

 

Thứ bảy, 01/07/2017 - 16:43

News in Chinese (01/7/2017)

News in Chinese (01/7/2017)

Thứ sáu, 30/06/2017 - 16:56

News in Chinese (30/6/2017)

News in Chinese (30/6/2017)

Thứ năm, 29/06/2017 - 14:36

News in Chinese (29/6/2017)

 

Thứ tư, 28/06/2017 - 13:55

News in Chinese (28/6/2017)

 

Thứ ba, 27/06/2017 - 15:00

News in Chinese (27/06/2017)

 

Thứ hai, 26/06/2017 - 15:07

News in Chinese (26/06/2017)

 

Chủ nhật, 25/06/2017 - 17:07

News in Chinese (25/06/2017)

News in Chinese (25/06/2017)

Thứ bảy, 24/06/2017 - 15:05

News in Chinese (24/06/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh