CHINESE

Thứ sáu, 18/01/2019 - 19:48

海防新闻 (18/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 17/01/2019 - 18:15

海防新闻 (17/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 16/01/2019 - 19:07

海防新闻 (16/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 15/01/2019 - 18:07

海防新闻 (15/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 14/01/2019 - 18:20

海防新闻 (14/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 13/01/2019 - 17:57

海防新闻 (13/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 12/01/2019 - 18:01

海防新闻 (12/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 11/01/2019 - 18:04

海防新闻 (11/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 10/01/2019 - 19:04

海防新闻 (10/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ ba, 08/01/2019 - 18:50

海防新闻 (08/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh