CHINESE

Thứ sáu, 12/10/2018 - 20:57

海防新闻 (12/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 12/10/2018 - 16:28

海防新闻 (11/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 10/10/2018 - 18:32

海防新闻 (10/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ hai, 08/10/2018 - 17:42

海防新闻 (07/10/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 06/10/2018 - 18:19

海防新闻 (05/10/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 05/10/2018 - 15:04

海防新闻 (04/10/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 03/10/2018 - 18:28

海防新闻 (03/10/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 02/10/2018 - 17:57

海防新闻 (02/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 30/09/2018 - 15:21

海防新闻 (30/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 29/09/2018 - 14:35

海防新闻 (29/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh