CHINESE

Thứ sáu, 26/05/2017 - 13:05

News in Chinese (26/05/2017)

 

Thứ năm, 25/05/2017 - 14:33

News in Chinese (25/05/2017)

 

Thứ tư, 24/05/2017 - 15:28

News in Chinese (24/05/2017)

 

Thứ ba, 23/05/2017 - 15:25

News in Chinese (23/5/2017)

 

Thứ hai, 22/05/2017 - 14:31

News in Chinese (22/05/2017)

 

Thứ hai, 22/05/2017 - 14:30

News in Chinese (21/05/2017)

 

Thứ hai, 22/05/2017 - 14:29

News in Chinese (20/05/2017)

 

Thứ sáu, 19/05/2017 - 15:46

News in Chinese (19/05/2017)

 

Thứ năm, 18/05/2017 - 15:07

News in Chinese (18/05/2017)

 

Thứ tư, 17/05/2017 - 14:04

News in Chinese (17/05/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình