CHINESE

Thứ bảy, 14/10/2017 - 15:42

News in Chinese (14/10/2017)

News in Chinese (14/10/2017)

Thứ sáu, 13/10/2017 - 12:07

News in Chinese (13/10/2017)

News in Chinese (13/10/2017)

Thứ năm, 12/10/2017 - 12:02

News in Chinese (12/10/2017)

News in Chinese (12/10/2017)

Thứ tư, 11/10/2017 - 15:23

News in Chinese (11/10/2017)

News in Chinese (11/10/2017)

Thứ ba, 10/10/2017 - 11:28

News in Chinese (10/10/2017)

 

Thứ hai, 09/10/2017 - 15:01

News in Chinese (09/10/2017)

 

Chủ nhật, 08/10/2017 - 11:50

News in Chinese (08/10/2017)

News in Chinese (08/10/2017)

Thứ bảy, 07/10/2017 - 16:47

News in Chinese (07/10/2017)

 

Thứ sáu, 06/10/2017 - 17:02

News in Chinese (06/10/2017)

News in Chinese (06/10/2017)

Thứ năm, 05/10/2017 - 15:00

News in Chinese (05/10/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh