CHINESE

Thứ hai, 28/01/2019 - 18:20

海防新闻 (28/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 27/01/2019 - 17:42

海防新闻 (27/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 26/01/2019 - 17:29

海防新闻 (26/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 25/01/2019 - 18:41

海防新闻 (25/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 24/01/2019 - 18:31

海防新闻 (24/01/2019)

 

Thứ tư, 23/01/2019 - 17:55

海防新闻 (23/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 22/01/2019 - 18:51

海防新闻 (22/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 21/01/2019 - 18:00

海防新闻 (21/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 20/01/2019 - 20:24

海防新闻 (20/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 19/01/2019 - 18:25

海防新闻 (19/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh