CHINESE

Thứ sáu, 20/04/2018 - 15:06

海防新闻 (20/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 19/04/2018 - 12:55

海防新闻 (19/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 18/04/2018 - 15:58

海防新闻 (18/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 17/04/2018 - 16:14

海防新闻 (17/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 16/04/2018 - 12:48

海防新闻 (16/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 15/04/2018 - 17:24

海防新闻

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 14/04/2018 - 15:28

海防新闻 (14/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 13/04/2018 - 14:54

海防新闻 (13/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 12/04/2018 - 11:54

海防新闻 (12/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 11/04/2018 - 14:39

海防新闻 (11/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh