CHINESE

Thứ hai, 16/07/2018 - 16:35

海防新闻 (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 16/07/2018 - 15:25

海防新闻 (16/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 15/07/2018 - 16:52

海防新闻 (15/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 14/07/2018 - 15:24

海防新闻 (14/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 13/07/2018 - 16:13

海防新闻 (13/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 12/07/2018 - 15:53

海防新闻 (12/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 11/07/2018 - 12:57

海防新闻 (11/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 10/07/2018 - 15:00

海防新闻 (10/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 09/07/2018 - 17:37

海防新闻 (09/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 08/07/2018 - 17:06

海防新闻 (08/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh