CHINESE

Chủ nhật, 05/11/2017 - 13:37

News in Chinese (05/11/2017)

News in Chinese (05/11/2017)

Thứ bảy, 04/11/2017 - 17:24

News in Chinese (04/11/2017)

 

Thứ sáu, 03/11/2017 - 15:09

News in Chinese (03/11/2017)

News in Chinese (03/11/2017)

Thứ năm, 02/11/2017 - 12:00

News in Chinese (02/11/2017)

News in Chinese (02/11/2017)

Thứ tư, 01/11/2017 - 15:45

News in Chinese (01/11/2017)

 

Thứ ba, 31/10/2017 - 14:20

News in Chinese (31/10/2017)

 

Thứ hai, 30/10/2017 - 15:37

News in Chinese (30/10/2017)

News in Chinese (30/10/2017)

Chủ nhật, 29/10/2017 - 11:53

News in Chinese (29/10/2017)

 

Thứ bảy, 28/10/2017 - 15:08

News in Chinese (28/10/2017)

 

Thứ sáu, 27/10/2017 - 14:51

News in Chinese (27/10/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh