CHINESE

Thứ năm, 10/08/2017 - 15:43

News in Chinese (10/08/2017)

 

Thứ tư, 09/08/2017 - 15:24

News in Chinese (09/8/2017)

 

Thứ ba, 08/08/2017 - 15:10

News in Chinese (08/8/2017)

News in Chinese (08/8/2017)

Thứ hai, 07/08/2017 - 14:57

News in Chinese (07/8/2017)

 

Chủ nhật, 06/08/2017 - 13:23

News in Chinese (06/8/2017)

 

Thứ bảy, 05/08/2017 - 16:49

News in Chinese (05/8/2017)

 

Thứ sáu, 04/08/2017 - 12:52

News in Chinese (04/8/2017)

News in Chinese (04/8/2017)

Thứ năm, 03/08/2017 - 15:43

News in Chinese (03/08/2017)

 

Thứ tư, 02/08/2017 - 17:47

News in Chinese (02/8/2017)

 

Thứ ba, 01/08/2017 - 16:02

News in Chinese (01/8/2017)

News in Chinese (01/8/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh