CHINESE

Thứ năm, 28/06/2018 - 15:28

海防新闻 (28/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 27/06/2018 - 17:27

海防新闻 (27/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 26/06/2018 - 15:30

海防新闻 (26/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 25/06/2018 - 15:11

海防新闻 (25/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 24/06/2018 - 18:03

海防新闻 (24/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 23/06/2018 - 14:19

海防新闻 (23/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 22/06/2018 - 17:59

海防新闻 (22/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 20/06/2018 - 15:47

海防新闻 (20/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 19/06/2018 - 15:49

海防新闻 (19/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 18/06/2018 - 11:33

海防新闻 (18/6/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh