CHINESE

Thứ ba, 03/04/2018 - 18:05

海防新闻 (03/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 02/04/2018 - 15:09

海防新闻 (02/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 01/04/2018 - 15:39

海防新闻 (01/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 31/03/2018 - 15:44

海防新闻 (31/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 30/03/2018 - 14:08

海防新闻 (30/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 29/03/2018 - 15:18

海防新闻 (29/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 28/03/2018 - 15:04

海防新闻 (28/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 27/03/2018 - 17:22

海防新闻 (27/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 26/03/2018 - 17:00

海防新闻 (26/03/2018)

 

Chủ nhật, 25/03/2018 - 18:22

海防新闻 (25/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh