CHINESE

Thứ năm, 15/06/2017 - 14:38

News in Chinese (15/6/2017)

 

Thứ tư, 14/06/2017 - 18:43

News in Chinese (14/06/2017)

News in Chinese (14/06/2017)

Thứ ba, 13/06/2017 - 14:01

News in Chinese (13/06/2017)

News in Chinese (13/06/2017)

Thứ hai, 12/06/2017 - 17:43

New in Chinese (12/6/2017)

 

Chủ nhật, 11/06/2017 - 18:45

New in Chinese (11/6/2017)

 

Thứ bảy, 10/06/2017 - 15:06

News in Chinese (10/06/2017)

 

Thứ sáu, 09/06/2017 - 16:49

News in Chinese (09/06/2017)

 

Thứ năm, 08/06/2017 - 14:48

News in Chinese (08/6/2017)

 

Thứ tư, 07/06/2017 - 14:48

News in Chinese (07/06/2017)

 

Thứ ba, 06/06/2017 - 16:47

New in Chinese (06/6/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình