CHINESE

Thứ năm, 14/03/2019 - 17:39

海防新闻 (14/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 13/03/2019 - 19:11

海防新闻 (13/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 12/03/2019 - 19:39

海防新闻 (12/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 11/03/2019 - 18:03

海防新闻 (11/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 10/03/2019 - 18:45

海防新闻 (10/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng ( tiêng Trung )

Thứ bảy, 09/03/2019 - 18:29

海防新闻 (09/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng ( tiêng Trung )

Thứ sáu, 08/03/2019 - 20:14

海防新闻 (08/03/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 07/03/2019 - 18:24

海防新闻 (07/03/2019)

Bản tin thời sự Tiếng Trung

Thứ năm, 07/03/2019 - 09:55

海防新闻 (06/03/2019)

Bản tin thời sự Tiếng Trung

Thứ hai, 04/03/2019 - 18:34

海防新闻 (04/03/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh