CHINESE

Chủ nhật, 19/11/2017 - 17:21

News in Chinese (19/11/2017)

News in Chinese (19/11/2017)

Thứ bảy, 18/11/2017 - 11:33

News in Chinese (18/11/2017)

 

Thứ sáu, 17/11/2017 - 14:51

News in Chinese (17/11/2017)

News in Chinese (17/11/2017)

Thứ năm, 16/11/2017 - 11:45

News in Chinese (16/11/2017)

 

Thứ tư, 15/11/2017 - 14:46

News in Chinese (15/11/2017)

 

Thứ ba, 14/11/2017 - 14:49

News in Chinese (14/11/2017)

 

Thứ hai, 13/11/2017 - 16:08

News in Chinese (13/11/2017)

News in Chinese (13/11/2017)

Chủ nhật, 12/11/2017 - 17:27

News in Chinese (12/11/2017)

 

Thứ bảy, 11/11/2017 - 15:42

News in Chinese (11/11/2017)

News in Chinese (11/11/2017)

Thứ sáu, 10/11/2017 - 14:56

News in Chinese (10/11/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh