CHINESE

Thứ hai, 06/08/2018 - 15:53

海防新闻 (06/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 05/08/2018 - 19:12

海防新闻 (05/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 04/08/2018 - 15:37

海防新闻 (04/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 03/08/2018 - 16:59

海防新闻 (03/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 02/08/2018 - 15:32

海防新闻 (02/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 01/08/2018 - 18:38

海防新闻 (01/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 31/07/2018 - 14:40

海防新闻 (31/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung )

Thứ hai, 30/07/2018 - 14:39

海防新闻 (30/7/2018)

 

Thứ bảy, 28/07/2018 - 17:12

海防新闻 (28/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung )

Thứ sáu, 27/07/2018 - 15:21

海防新闻 (27/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh