CHINESE

Thứ năm, 10/05/2018 - 16:56

海防新闻 (10/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 09/05/2018 - 14:51

海防新闻 (08/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 08/05/2018 - 15:11

海防新闻 (08/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 07/05/2018 - 15:58

海防新闻 (07/5/2018)

 

Chủ nhật, 06/05/2018 - 14:57

海防新闻 (06/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 05/05/2018 - 17:35

海防新闻 (05/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 04/05/2018 - 14:11

海防新闻 (04/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 03/05/2018 - 15:26

海防新闻 (03/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 02/05/2018 - 11:30

海防新闻 (02/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 01/05/2018 - 11:26

海防新闻 (01/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh