CHINESE

Chủ nhật, 20/05/2018 - 18:05

海防新闻 (20/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 19/05/2018 - 16:50

海防新闻 (19/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 18/05/2018 - 14:58

海防新闻 (18/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 17/05/2018 - 16:32

海防新闻 (17/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 16/05/2018 - 16:23

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

海防新闻 (16/5/2018)

Thứ ba, 15/05/2018 - 17:34

海防新闻 (15/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 14/05/2018 - 15:37

海防新闻 (14/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 13/05/2018 - 15:01

海防新闻 (13/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 12/05/2018 - 16:56

海防新闻 (12/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 11/05/2018 - 14:32

海防新闻 (11/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh