CHINESE

Thứ sáu, 17/08/2018 - 18:01

海防新闻 (17/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 16/08/2018 - 14:50

海防新闻 (16/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 15/08/2018 - 14:34

海防新闻 (15/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 14/08/2018 - 16:32

海防新闻 (14/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 12/08/2018 - 15:42

海防新闻 (12/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 11/08/2018 - 14:39

海防新闻 (11/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 10/08/2018 - 14:53

海防新闻 (10/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 09/08/2018 - 16:20

海防新闻 (08/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 08/08/2018 - 17:49

海防新闻 (08/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 07/08/2018 - 15:48

海防新闻 (07/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh