CHINESE

Chủ nhật, 27/08/2017 - 15:12

News in Chinese (27/8/2017)

 

Thứ bảy, 26/08/2017 - 15:05

News in Chinese (26/8/2017)

News in Chinese (26/8/2017)

Thứ sáu, 25/08/2017 - 16:25

News in Chinese (25/8/2017)

 

Thứ năm, 24/08/2017 - 13:29

News in Chinese (24/08/2017)

 

Thứ tư, 23/08/2017 - 14:25

News in Chinese (23/8/2017)

 

Thứ ba, 22/08/2017 - 17:10

News in Chinese (22/8/2017)

News in Chinese (22/8/2017)

Thứ hai, 21/08/2017 - 17:06

News in Chinese (21/8/2017)

 

Chủ nhật, 20/08/2017 - 15:38

News in Chinese (20/8/2017)

News in Chinese (20/8/2017)

Thứ bảy, 19/08/2017 - 16:39

News in Chinese (19/08/2017)

 

Thứ sáu, 18/08/2017 - 15:07

News in Chinese (18/8/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh