CHINESE

Thứ hai, 14/05/2018 - 15:37

海防新闻 (14/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 13/05/2018 - 15:01

海防新闻 (13/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 12/05/2018 - 16:56

海防新闻 (12/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 11/05/2018 - 14:32

海防新闻 (11/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 10/05/2018 - 16:56

海防新闻 (10/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 09/05/2018 - 14:51

海防新闻 (08/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 08/05/2018 - 15:11

海防新闻 (08/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 07/05/2018 - 15:58

海防新闻 (07/5/2018)

 

Chủ nhật, 06/05/2018 - 14:57

海防新闻 (06/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 05/05/2018 - 17:35

海防新闻 (05/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh