CHINESE

Thứ sáu, 17/02/2017 - 08:21

News in Chinese 16/02/2017

 

Thứ năm, 16/02/2017 - 08:24

News in Chinese 15/02/2017

 

Thứ tư, 15/02/2017 - 08:14

News in Chinese 14/02/2017

 

Thứ ba, 14/02/2017 - 08:12

News in Chinese 13/02/2017

 

Thứ hai, 13/02/2017 - 08:34

News in Chinese 12/02/2017

 

Chủ nhật, 12/02/2017 - 08:09

News in Chinese 11/02/2017

 

Thứ bảy, 11/02/2017 - 08:24

News in Chinese 10/02/2017

 

Thứ sáu, 10/02/2017 - 08:06

News in Chinese 09/01/2017

 

Thứ năm, 09/02/2017 - 08:05

News in Chinese 08/02/2017

 

Thứ tư, 08/02/2017 - 08:10

News in Chinese 07/02/2017

 

Lịch phát sóng truyền hình