CHINESE

Thứ bảy, 24/06/2017 - 15:05

News in Chinese (24/06/2017)

 

Thứ bảy, 24/06/2017 - 15:04

News in Chinese (23/06/2017)

 

Thứ năm, 22/06/2017 - 15:18

News in Chinese (22/6/2017)

 

Thứ tư, 21/06/2017 - 16:16

News in Chinese (21/6/2017)

 

Thứ hai, 19/06/2017 - 15:13

News in Chinese (19/06/2017)

 

Chủ nhật, 18/06/2017 - 15:35

News in Chinese (18/6/2017)

 

Thứ bảy, 17/06/2017 - 18:24

Evening news in Chinese (17/06/2017)

 

Thứ bảy, 17/06/2017 - 18:22

Noon news in Chinese (17/06/2017)

 

Thứ sáu, 16/06/2017 - 17:20

News in Chinese (16/6/2017)

 

Thứ năm, 15/06/2017 - 14:38

News in Chinese (15/6/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh