CHINESE

Chủ nhật, 18/03/2018 - 17:10

海防新闻 (18/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 17/03/2018 - 16:16

海防新闻 (17/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 16/03/2018 - 15:56

海防新闻 (16/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 15/03/2018 - 18:43

海防新闻 (15/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 14/03/2018 - 15:49

海防新闻 (13/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 13/03/2018 - 16:40

海防新闻 (13/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 12/03/2018 - 17:22

海防新闻 (12/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 11/03/2018 - 18:19

海防新闻 (11/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 10/03/2018 - 11:52

海防新闻 (10/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 09/03/2018 - 18:40

海防新闻 (09/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh