CHINESE

Thứ bảy, 11/08/2018 - 14:39

海防新闻 (11/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 10/08/2018 - 14:53

海防新闻 (10/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 09/08/2018 - 16:20

海防新闻 (08/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 08/08/2018 - 17:49

海防新闻 (08/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 07/08/2018 - 15:48

海防新闻 (07/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 06/08/2018 - 15:53

海防新闻 (06/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 05/08/2018 - 19:12

海防新闻 (05/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 04/08/2018 - 15:37

海防新闻 (04/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 03/08/2018 - 16:59

海防新闻 (03/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 02/08/2018 - 15:32

海防新闻 (02/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh