CHINESE

Thứ năm, 14/09/2017 - 11:13

News in Chinese (14/09/2017)

 

Thứ tư, 13/09/2017 - 17:04

News in Chinese (13/09/2017)

 

Thứ ba, 12/09/2017 - 11:34

News in Chinese (12/9/2017)

 

Thứ hai, 11/09/2017 - 15:27

News in Chinese (11/9/2017)

 

Chủ nhật, 10/09/2017 - 11:38

News in Chinese (10/09/2017)

News in Chinese (10/09/2017)

Thứ bảy, 09/09/2017 - 17:31

News in Chinese (09/9/2017)

News in Chinese (09/9/2017)

Thứ sáu, 08/09/2017 - 15:12

News in Chinese (08/9/2017)

 

Thứ năm, 07/09/2017 - 15:28

News in Chinese (07/9/2017)

News in Chinese (07/9/2017)

Thứ tư, 06/09/2017 - 18:18

News in Chinese (06/9/2017)

 

Thứ ba, 05/09/2017 - 15:51

News in Chinese (05/9/2017)

News in Chinese (05/9/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh