CHINESE

Thứ năm, 29/03/2018 - 15:18

海防新闻 (29/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 28/03/2018 - 15:04

海防新闻 (28/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 27/03/2018 - 17:22

海防新闻 (27/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 26/03/2018 - 17:00

海防新闻 (26/03/2018)

 

Chủ nhật, 25/03/2018 - 18:22

海防新闻 (25/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 24/03/2018 - 15:52

海防新闻 (24/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 23/03/2018 - 14:15

海防新闻 (23/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 22/03/2018 - 11:26

海防新闻 (22/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 21/03/2018 - 15:30

海防新闻 (21/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 20/03/2018 - 15:16

海防新闻 (20/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh