CHINESE

Thứ năm, 20/09/2018 - 15:22

海防新闻 (20/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 19/09/2018 - 16:04

海防新闻 (19/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 18/09/2018 - 17:27

海防新闻 (18/9/2018)

 

Thứ hai, 17/09/2018 - 15:08

海防新闻 (17/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 16/09/2018 - 19:03

海防新闻 (15/9/2018)

 

Thứ bảy, 15/09/2018 - 14:37

海防新闻 (15/9/2018)

 

Thứ sáu, 14/09/2018 - 16:29

海防新闻 (14/9/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 13/09/2018 - 15:24

海防新闻 (12/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 12/09/2018 - 19:16

海防新闻 (12/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 11/09/2018 - 17:43

海防新闻 (11/9/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh