CHINESE

Thứ ba, 09/01/2018 - 15:54

News in Chinese (08/01/2018)

News in Chinese (08/01/2018)

Chủ nhật, 07/01/2018 - 17:29

News in Chinese (07/1/2018)

 

Thứ bảy, 06/01/2018 - 18:17

News in Chinese (06/01/2018)

News in Chinese (06/01/2018)

Thứ sáu, 05/01/2018 - 15:33

News in Chinese (05/01/2018)

News in Chinese (05/01/2018)

Thứ năm, 04/01/2018 - 11:41

News in Chinese (04/01/2018)

 

Thứ tư, 03/01/2018 - 16:51

News in Chinese (03/1/2018)

 

Thứ ba, 02/01/2018 - 15:32

News in Chinese (02/01/2018)

News in Chinese (02/01/2018)

Thứ hai, 01/01/2018 - 14:26

News in Chinese (01/01/2018)

 

Chủ nhật, 31/12/2017 - 11:52

News in Chinese (31/12/2017)

News in Chinese (31/12/2017)

Thứ bảy, 30/12/2017 - 16:55

News in Chinese (30/12/2017)

News in Chinese (30/12/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh