CHINESE

Thứ tư, 04/10/2017 - 11:38

News in Chinese (04/10/2017)

News in Chinese (04/10/2017)

Thứ ba, 03/10/2017 - 11:29

News in Chinese (03/10/2017)

News in Chinese (03/10/2017)

Thứ hai, 02/10/2017 - 15:07

News in Chinese (02/10/2017)

 

Chủ nhật, 01/10/2017 - 12:30

News in Chinese (01/10/2017)

News in Chinese (01/10/2017)

Thứ bảy, 30/09/2017 - 14:19

News in Chinese (30/9/2017)

News in Chinese (30/9/2017)

Thứ sáu, 29/09/2017 - 15:05

News in Chinese (29/9/2017)

 

Thứ năm, 28/09/2017 - 14:17

News in Chinese (28/9/2017)

News in Chinese (28/9/2017)

Thứ tư, 27/09/2017 - 15:02

News in Chinese (27/9/2017)

 

Thứ ba, 26/09/2017 - 15:52

News in Chinese (26/9/2017)

News in Chinese (26/9/2017)

Thứ ba, 26/09/2017 - 10:57

News in Chinese (25/9/2017)

News in Chinese (25/9/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh