CHINESE

Chủ nhật, 08/04/2018 - 15:21

海防新闻 (08/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 07/04/2018 - 16:36

海防新闻 (07/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 06/04/2018 - 15:50

海防新闻 (06/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 05/04/2018 - 11:41

海防新闻 (05/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 04/04/2018 - 16:55

海防新闻 (04/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 03/04/2018 - 18:05

海防新闻 (03/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 02/04/2018 - 15:09

海防新闻 (02/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 01/04/2018 - 15:39

海防新闻 (01/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 31/03/2018 - 15:44

海防新闻 (31/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 30/03/2018 - 14:08

海防新闻 (30/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh