CHINESE

Thứ hai, 30/04/2018 - 11:48

海防新闻 (30/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 29/04/2018 - 18:04

海防新闻 (29/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 28/04/2018 - 16:11

海防新闻 (28/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 27/04/2018 - 14:27

海防新闻 (27/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 26/04/2018 - 16:41

海防新闻 (26/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 25/04/2018 - 11:40

海防新闻 (25/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ ba, 24/04/2018 - 16:55

海防新闻 (24/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ hai, 23/04/2018 - 14:32

海防新闻 (23/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 22/04/2018 - 16:03

海防新闻 (22/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 21/04/2018 - 12:02

海防新闻 (21/4/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh