CHINESE

Thứ tư, 24/01/2018 - 14:56

News in Chinese (24/01/2018)

 

Thứ ba, 23/01/2018 - 18:18

News in Chinese (23/1/2018)

 

Thứ hai, 22/01/2018 - 16:01

News in Chinese (22/01/2018)

News in Chinese (22/01/2018)

Chủ nhật, 21/01/2018 - 19:54

News in Chinese (21/01/2018)

 

Thứ bảy, 20/01/2018 - 16:07

News in Chinese (20/01/2018)

News in Chinese (20/01/2018)

Thứ sáu, 19/01/2018 - 17:53

News in Chinese (19/1/2018)

 

Thứ năm, 18/01/2018 - 13:30

News in Chinese (18/01/2018)

 

Thứ tư, 17/01/2018 - 11:25

News in Chinese (17/01/2018)

 

Thứ ba, 16/01/2018 - 14:39

News in Chinese (16/01/2018)

News in Chinese (16/01/2018)

Thứ hai, 15/01/2018 - 16:16

News in Chinese (15/01/2018)

News in Chinese (15/01/2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh