CHINESE

Chủ nhật, 28/10/2018 - 18:12

海防新闻 (28/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 27/10/2018 - 18:11

海防新闻 (27/10/2018)

 

Thứ sáu, 26/10/2018 - 18:19

海防新闻 (26/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ năm, 25/10/2018 - 18:29

海防新闻 (25/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ tư, 24/10/2018 - 18:28

海防新闻 (24/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Chủ nhật, 21/10/2018 - 18:05

海防新闻 (21/10/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ bảy, 20/10/2018 - 18:17

海防新闻 (20/10/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (tiếng Trung)

Thứ sáu, 19/10/2018 - 18:03

海防新闻 (19/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 18/10/2018 - 17:42

海防新闻 (18/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ tư, 17/10/2018 - 17:46

海防新闻 (17/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh