CHINESE

Thứ ba, 11/07/2017 - 16:13

News in Chinese (11/07/2017)

 

Thứ ba, 11/07/2017 - 09:20

News in Chinese (10/7/2017)

 

Thứ ba, 11/07/2017 - 09:09

News in Chinese (09/7/2017)

 

Thứ bảy, 08/07/2017 - 14:40

News in Chinese (08/7/2017)

 

Thứ sáu, 07/07/2017 - 15:53

News in Chinese (07/7/2017)

 

Thứ năm, 06/07/2017 - 13:54

News in Chinese (06/07/2017)

 

Thứ tư, 05/07/2017 - 15:35

News in Chinese (05/7/2017)

 

Thứ ba, 04/07/2017 - 15:23

News in Chinese (04/7/2017)

 

Thứ hai, 03/07/2017 - 18:10

News in Chinese (03/7/2017)

News in Chinese (03/7/2017)

Chủ nhật, 02/07/2017 - 13:44

News in Chinese (02/07/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh