CHINESE

Thứ bảy, 13/05/2017 - 20:20

News in Chinese (13/05/2017)

 

Thứ sáu, 12/05/2017 - 15:02

News in Chinese (12/05/2017)

 

Thứ năm, 11/05/2017 - 15:20

News in Chinese (11/05/2017)

 

Thứ tư, 10/05/2017 - 14:23

News in Chinese (10/05/2017)

 

Thứ ba, 09/05/2017 - 15:43

News in Chinese (09/05/2017)

 

Thứ hai, 08/05/2017 - 15:32

News in Chinese (08/05/2017)

 

Chủ nhật, 07/05/2017 - 14:30

News in Chinese (07/05/2017)

 

Chủ nhật, 07/05/2017 - 08:27

News in Chinese (06/05/2017)

 

Thứ sáu, 05/05/2017 - 15:25

News in Chinese (05/05/2017)

 

Thứ năm, 04/05/2017 - 15:52

News in Chinese (04/05/2017)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh