CHINESE

Thứ tư, 08/02/2017 - 08:10

News in Chinese 07/02/2017

 

Thứ ba, 07/02/2017 - 08:04

News in Chinese 06/02/2017

 

Thứ hai, 06/02/2017 - 08:22

News in Chinese 05/02/2017

 

Chủ nhật, 05/02/2017 - 08:24

News in Chinese 04/02/2017

 

Thứ bảy, 04/02/2017 - 08:21

News in Chinese 03/02/2017

 

Thứ sáu, 03/02/2017 - 08:22

News in Chinese 02/02/2017

 

Thứ năm, 02/02/2017 - 08:23

News in Chinese 01/02/2017

 

Thứ tư, 01/02/2017 - 08:19

News in Chinese 31/01/2017

 

Thứ ba, 31/01/2017 - 08:23

News in Chinese 30/01/2017

 

Thứ hai, 30/01/2017 - 09:39

News in Chinese 29/01/2017

 

Lịch phát sóng truyền hình