CHINESE

Thứ bảy, 28/07/2018 - 17:12

海防新闻 (28/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung )

Thứ sáu, 27/07/2018 - 15:21

海防新闻 (27/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 26/07/2018 - 19:14

海防新闻 (26/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung )

Thứ tư, 25/07/2018 - 15:08

海防新闻 (24/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung )

Thứ ba, 24/07/2018 - 15:32

海防新闻 (24/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung )

Thứ hai, 23/07/2018 - 15:23

海防新闻 (23/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Chủ nhật, 22/07/2018 - 18:27

海防新闻 (22/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ bảy, 21/07/2018 - 16:08

海防新闻 (21/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ sáu, 20/07/2018 - 16:15

海防新闻 (20/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Thứ năm, 19/07/2018 - 15:07

海防新闻 (19/7/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Trung)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh