CHINESE

Thứ sáu, 21/07/2017 - 15:10

News in Chinese (21/7/2017)

 

Thứ năm, 20/07/2017 - 15:44

News in Chinese (20/07/2017)

 

Thứ tư, 19/07/2017 - 14:52

News in Chinese (19/7/2017)

 

Thứ ba, 18/07/2017 - 16:14

News in Chinese (18/7/2017)

 

Thứ hai, 17/07/2017 - 14:29

News in Chinese (17/7/2017)

News in Chinese (17/7/2017)

Chủ nhật, 16/07/2017 - 19:10

News in Chinese (16/7/2017)

 

Thứ bảy, 15/07/2017 - 14:03

News in Chinese (15/07/2017)

 

Thứ sáu, 14/07/2017 - 15:26

News in Chinese (14/7/2017)

 

Thứ năm, 13/07/2017 - 14:57

News in Chinese (13/7/2017)

 

Thứ tư, 12/07/2017 - 14:41

News in Chinese (12/7/2017)

News in Chinese (12/7/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh