CHINESE

Thứ ba, 20/02/2018 - 13:56

News in Chinese (20/02/2018)

 

Thứ hai, 19/02/2018 - 10:52

News in Chinese (19/02/2018)

 

Chủ nhật, 18/02/2018 - 19:45

News in Chinese (18-02-2018)

News in Chinese (18-02-2018)

Thứ sáu, 16/02/2018 - 18:41

News in Chinese (16/02/2018)

News in Chinese (16/02/2018)

Thứ năm, 15/02/2018 - 11:54

News in Chinese (15/02/2018)

 

Thứ tư, 14/02/2018 - 11:53

News in Chinese (14/02/2018)

 

Thứ hai, 12/02/2018 - 15:17

News in Chinese (12/02/2018)

 

Chủ nhật, 11/02/2018 - 16:00

News in Chinese (11/02/2018)

 

Thứ bảy, 10/02/2018 - 17:17

News in Chinese (10/02/2018)

News in Chinese (10/02/2018)

Thứ hai, 05/02/2018 - 17:18

News in Chinese (05/02/2018)

News in Chinese (05/02/2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh