ENGLISH

Thứ tư, 30/05/2018 - 16:51

Haiphong News (30/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 29/05/2018 - 16:42

Haiphong News (29/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 28/05/2018 - 11:48

Haiphong News (28/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 27/05/2018 - 16:03

Haiphong News (27/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 26/05/2018 - 16:01

Haiphong News (26/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 25/05/2018 - 11:28

Haiphong News (25/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 24/05/2018 - 17:24

Haiphong News (24/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 23/05/2018 - 16:10

Haiphong News (23/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 22/05/2018 - 16:44

Haiphong News (22/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 21/05/2018 - 15:39

Haiphong News (21/5/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh