ENGLISH

Thứ sáu, 26/10/2018 - 18:18

Hai Phong News (26/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ năm, 25/10/2018 - 18:28

Hai Phong News (25/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 24/10/2018 - 18:27

Hai Phong News (24/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 22/10/2018 - 18:04

Hai Phong News (22/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 21/10/2018 - 18:06

Hai Phong News (21/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 21/10/2018 - 17:05

Hai Phong News (20/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 19/10/2018 - 18:03

Hai Phong News (19/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 18/10/2018 - 17:43

Hai Phong News (18/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 17/10/2018 - 21:07

Hai Phong News (17/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 15/10/2018 - 17:37

Hai Phong News (15/10/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh