ENGLISH

Thứ sáu, 17/08/2018 - 17:59

Haiphong News (17/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 16/08/2018 - 14:49

Haiphong News (16/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 15/08/2018 - 14:33

Haiphong News (15/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 14/08/2018 - 16:31

Haiphong News (14/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 12/08/2018 - 15:41

Haiphong News (12/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 11/08/2018 - 14:39

Haiphong News (11/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 10/08/2018 - 14:52

Haiphong News (10/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 09/08/2018 - 16:17

Haiphong News (09/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 08/08/2018 - 17:48

Haiphong News (08/8/2018)

Bản tin Thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 07/08/2018 - 15:47

Haiphong News (07/8/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh