ENGLISH

Thứ năm, 15/11/2018 - 18:35

Hai Phong News (15/11/2018)

 

Thứ tư, 14/11/2018 - 19:51

Hai Phong News (14/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 13/11/2018 - 17:56

Hai Phong News (13/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 12/11/2018 - 18:01

Hai Phong News (12/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 11/11/2018 - 18:01

Hai Phong News (11/11/2018)

 

Thứ bảy, 10/11/2018 - 17:15

Hai Phong News (10/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ sáu, 09/11/2018 - 18:00

Hai Phong News (09/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ năm, 08/11/2018 - 17:53

Hai Phong News (08/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 07/11/2018 - 18:08

Hai Phong News (07/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 06/11/2018 - 18:57

Hai Phong News (06/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh