ENGLISH

Thứ sáu, 02/03/2018 - 17:37

Haiphong News (02/03/2018)

 

Thứ năm, 01/03/2018 - 15:27

Haiphong News (01/03/2018)

 

Thứ tư, 28/02/2018 - 14:35

Haiphong News (28/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 27/02/2018 - 15:54

News in English ((27/02/2018)

News in English ((27/02/2018)

Thứ hai, 26/02/2018 - 17:32

Haiphong News ((26/02/2018)

 

Chủ nhật, 25/02/2018 - 17:59

Haiphong News ((25/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 24/02/2018 - 15:07

Haiphong News (24/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 23/02/2018 - 17:12

Haiphong News ((23/02/2018)

Bản tin thời sự sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 22/02/2018 - 12:36

News in English (22/02/2018)

 

Thứ ba, 20/02/2018 - 13:55

News in English ((20/02/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh