ENGLISH

Thứ ba, 27/11/2018 - 18:57

Hai Phong News (27/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 25/11/2018 - 18:24

Hai Phong News (25/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 24/11/2018 - 17:46

Hai Phong News (24/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 23/11/2018 - 18:10

Hai Phong News (23/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 22/11/2018 - 18:01

Hai Phong News (22/11//2018)

 

Thứ tư, 21/11/2018 - 18:14

Hai Phong News (21/11//2018)

 

Thứ ba, 20/11/2018 - 18:48

Hai Phong News (20/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 19/11/2018 - 20:21

Hai Phong News (19/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 18/11/2018 - 18:22

Hai Phong News (18/11/2018)

 

Thứ sáu, 16/11/2018 - 17:46

Hai Phong News (16/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh