ENGLISH

Thứ sáu, 07/12/2018 - 19:14

Hai Phong News (07/12/2018)

 

Thứ sáu, 07/12/2018 - 08:33

Hai Phong News (06/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 05/12/2018 - 18:32

Hai Phong News (05/12/2018)

 

Thứ ba, 04/12/2018 - 18:38

Hai Phong News (04/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 03/12/2018 - 18:30

Hai Phong News (03/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 02/12/2018 - 17:55

Hai Phong News (02/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 01/12/2018 - 22:38

Hai Phong News (01/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 30/11/2018 - 19:00

Hai Phong News (30/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 29/11/2018 - 18:50

Hai Phong News (29/11/2018)

 

Thứ tư, 28/11/2018 - 17:55

Hai Phong News (28/11/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh