ENGLISH

Thứ hai, 17/12/2018 - 20:50

Hai Phong News (17/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 16/12/2018 - 17:30

Hai Phong News (16/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 15/12/2018 - 18:31

Hai Phong News (15/12/2018)

 

Thứ sáu, 14/12/2018 - 19:32

Hai Phong News (14/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 14/12/2018 - 08:01

Hai Phong News (13/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 12/12/2018 - 20:30

Hai Phong News (12/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 11/12/2018 - 18:40

Hai Phong News (11/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ hai, 10/12/2018 - 20:55

Hai Phong News (10/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 09/12/2018 - 17:59

Hai Phong News (09/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 08/12/2018 - 17:42

Hai Phong News (08/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh