ENGLISH

Thứ hai, 26/02/2018 - 17:32

Haiphong News ((26/02/2018)

 

Chủ nhật, 25/02/2018 - 17:59

Haiphong News ((25/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 24/02/2018 - 15:07

Haiphong News (24/02/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 23/02/2018 - 17:12

Haiphong News ((23/02/2018)

Bản tin thời sự sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 22/02/2018 - 12:36

News in English (22/02/2018)

 

Thứ ba, 20/02/2018 - 13:55

News in English ((20/02/2018)

 

Thứ hai, 19/02/2018 - 10:51

News in English (19/02/2018)

 

Chủ nhật, 18/02/2018 - 19:44

News in English (18-02-2018)

News in English (18-02-2018)

Thứ sáu, 16/02/2018 - 18:41

News in English (16/02/2018)

News in English (16/02/2018)

Thứ năm, 15/02/2018 - 11:53

News in English (15/02/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh