ENGLISH

Thứ sáu, 23/03/2018 - 14:15

Haiphong News (23/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 22/03/2018 - 11:38

Haiphong News (22/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 21/03/2018 - 15:29

Haiphong News (21/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ ba, 20/03/2018 - 15:15

Haiphong News (20/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ hai, 19/03/2018 - 15:51

Haiphong News (19/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Chủ nhật, 18/03/2018 - 17:09

Haiphong News (18/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 17/03/2018 - 16:14

News in English ((17/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ sáu, 16/03/2018 - 15:55

Haiphong News (16/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 15/03/2018 - 18:42

Haiphong News (15/03/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ tư, 14/03/2018 - 15:49

Haiphong News (14/3/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh