ENGLISH

Thứ hai, 07/01/2019 - 18:23

Hai Phong News (07/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Chủ nhật, 06/01/2019 - 23:11

Hai Phong News (06/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ bảy, 05/01/2019 - 18:34

Hai Phong News (05/01/2019)

Bản tin thời sự Tiếng Anh

Thứ sáu, 04/01/2019 - 18:59

Hai Phong News (04/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (Tiếng Anh)

Thứ năm, 03/01/2019 - 18:06

Hai Phong News (03/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ tư, 02/01/2019 - 20:08

Hai Phong News (02/01/2019)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ ba, 01/01/2019 - 18:03

Hai Phong News (01/01/2019)

Hai Phong News (01/01/2019)

Thứ hai, 31/12/2018 - 18:38

Hai Phong News (31/12/2018)

 

Chủ nhật, 30/12/2018 - 18:34

Hai Phong News (30/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Thứ bảy, 29/12/2018 - 18:17

Hai Phong News (29/12/2018)

Bản tin thời sự Hải Phòng (tiếng Anh)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh